Upcoming Exhibition

Duoshow with Ruth Campau

Gallery DGV
Svendborg, DK

Oct 2022

 

Piano Nobile, 2019

Piano Nobile

Upcoming Exhibition

Soloshow

GSA Gallery

Nov 2022

 

gmw_20200811_044

Current Exhibition

Også i Arkadien kan du dø 
In Arcadia Too You Can Die

Commission at Montanasalen
Kunstforeningen Gl. Strand, KBH

May 7 2021 - April 24 2022

Read more

ogsaa i arkadien 01

New Catalogue

 

Anette Harboe Flensburg. Træerne Findes

Skovgaard Museet, Johannes Larsen Museet,

Nivågaards Malerisamling og forfatterne.

 

Bogen er udgivet i forbindelse med udstillingen

Anette Harboe Flensburg. Træerne Findes

Træerne findes katalog

Træerne Findes

Johannes Larsen Museet

Kerteminde, DK

October 2 - January 9 2021/22

Untitled, 2005

Træerne Findes

Nivågaard Malerisamling

June 26 - September 26 2021

Vinter, det lange hegn, 2021

Træerne Findes

Skovgaard Museet
Viborg, DK

January - June 2021

Re-opening April 21st

Trådskoven, 2020, 180x125 cm, oil on canvas

LYS

Groupshow at DGV, Svendborg (DK)

4/12 2020 - 26/2 2021

Read more

Nunc Stans l , 60 X 60 cm, 2019

In Company with No-One

Trapholt, Kolding

January 16th 2020 - January 3d 2021

Udstillingen er en sanselig rejse gennem fire udstillingsrum, af forskellig karakter. Gennem serier af nye og ældre malerier, og gennem specielt designede farvelagte labyrintiske forløb og reolinstallationer med mystiske rekvisitter.

Link

In the same Dark, or in another not yet imagined, 200x400 cm, 2019, olie på lærred

Grønningen 2020

Group exhibition at Den Frie Udstillingsbygning

January 18th 2020 - February 16th 2020

By Anette H. Flensburg:
Piano Nobile, 2019 
190 x 275 cm
Oil on canvas

Link

Piano Nobile, 2019

Book release: Reol Spejl Cirkel

Published in December 2019

The book is available in most bookstores and at Forlaget Wunderbuch


»De billeder, jeg arbejder med, ligger i et mærkeligt krydsfelt. Når det efter en lang proces, der begynder med bygningen af små modelrum, dagevis med udskiftning og flytten rundt på forskellige elementer, affotografering og fremkaldelse, endelig i udvalgte tilfælde ender som maleri, er det fordi det er i det medie, jeg bedst kan få billedet til at slippe de referenter af tid og sted, der klæber til fotografiet. Det er også i maleriet, jeg bedst kan få tomheden til at have fylde.«

Reol, spejl, cirkel er skrevet af billedkunstner Anette Harboe Flensburg. Bogen er en collage af tekster og billeder, der på kryds og tværs står i indbyrdes relation til hinanden, som spredte labyrintiske knopskydninger uden at være gensidigt udtømmende. Formen er arkæologisk med spor, figurer og temaer af forskellig karakter spændende fra essays til prosa/lyrikfragmenter og fra snapshot til maleri.

Bogen kredser om forfatterens egne og andres arbejdsprocesser og tænkning. Det gælder især de kunstnere og filosoffer, som indrammer det eksistentielle grundvilkår og som samtidigt forsøger at overskride det; at bryde isolationen, skabe passager mellem singulariteterne, mellem det enestående og fællesskabet. Mellem kropslig erfaring, sansning, materialitet, billede og sprog.

Reol, spejl, cirkel er på mange måder en forlængelse af Anette Harboe Flensburgs Vi bor i hinanden, som Forlaget Wunderbuch udgav i 2014.

Reol Spejl Cirkel, 25 x 25 cm, 2019